Adatvédelem

1. Jogi- és Adatvédelmi nyilatkozat- és szabályzat célja

A SCHANANDA Bt. (továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.schananda.hu internetes portál kizárólagos magyarországi üzemeltetője és fenntartója tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Jogi- és Adatkezelési nyilatkozat- és szabályzat bármikori megváltoztatására, amely folyamatosan elérhető a www.schananda.hu címen.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Adatkezelő adatai

Név: SCHANANDA Bt. (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhely: 1028 Budapest, Szamorodni utca 25/A

Adószám: 25891737141

E-mail: schananda.yoga@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő: Schandl Anna

Telefonszám: +36 30 3434 221

3. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja, Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR),
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

4. Kezelt személyes adatok köre

4.1 Személyes adatok

Adatkezelő által üzemeltetett weboldal (www.schananda.hu) alapvetően nem kezel személyes adatokat. Azonban a kapcsolatfelvételkor az ügyfelek megadhatják valódi nevüket, telefonszámukat és e-mail címüket is. Ezen kapcsolatfelvétel, illetve az első találkozáskor megvalósuló állapotfelmérés során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) szóló előírásainak és a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli az Adatkezelő. A valóságnak megfelelő személyes adatok megadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a schananda.hu azokat nyilvántartsa és kezelje.

Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, így mindig csak szükségesség, mértékletesség elvének megfelelő mennyiségű és kategóriájú személyes adatot kér be tevékenysége során.

A tevékenység elvégzéséhez feltétlenül szükséges személyes adatok megnevezése az alábbi kezelési indokok miatt szükséges:

Név (Vezetéknév és Keresztnév) az alapvető kommunikációhoz,
Számla kiállításhoz a cím (Irányítószám, Város, Közterület neve, Közterület jellege, Házszám, Épület, Emelet, Ajtó),
Telefonszám a telefonos kapcsolattartáshoz,
E-mail cím az írásos kapcsolattartáshoz és elektronikus számla kiküldéséhez.

4.2 Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez, illetve tevékenységi körei kapcsán felmerült szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy az általa kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás),

– hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),

– változatlansága igazolható legyen (adatintegritás),

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.3 Cookie-k (Sütik)

Mint minden weboldal, így a schananda.hu is használ ún. cookie-kat („sütiket”). Egyes cookie-k használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez. Néhány cookie átmenetileg van csak jelen a számítógépen és a böngésző bezárásával eltűnnek, de léteznek olyanok is, amelyek a számítógépen huzamosabb ideig megmaradnak.

Adatkezelő weboldala (www.schananda.hu) a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.4 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a http://www.schananda.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

4.5 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A www.schananda.hu weboldalán alkalmazza az alábbi harmadik féltől származó sütiket is:

Google Analytics mint harmadik fél sütijeit (felhasználási és adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu)
Envato Sites Pty Ltd. mint harmadik fél, a weboldal készítőjének sütijeit (felhasználási és adatkezelési tájékoztató: https://sites.envato.com/terms)
A Facebook Inc mint harmadik fél sütijeit, a közösségi portálon található szakmai oldal (https://www.facebook.com/nmptinstruktorbudapest) és a http://www.schananda.hu weboldal közösségi média szekciójának összekapcsolásához (felhasználási és adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/privacy/explanation)

A Google Analytics, az Envato Sites Pty Ltd. valamint a Facebook Inc statisztikai célú szolgáltatásainak használatával az http://www.schananda.hu információkat gyűjthet azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Adatkezelő a gyűjtött adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

4.6 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézésnek tekinthető minden olyan folyamat mely során az Adatkezelő a tevékenységi köréhez kötötten, megbízásai teljesítéseinek érdekében elektronikus, számítógépes, internetes rendszer útján lép kapcsolatba ügyfeleivel, megbízóival, a szolgáltatásai / tevékenységei iránt érdeklődőkkel. Ilyen ügyintézésnek tekinthető az alábbi rendszerek útján történő kommunikáció:
E-mail
Online chat (Viber, Facebook Messenger, SMS, az Adatkezelő honlapjába integrált, az Envato Sites Pty Ltd. biztosított twak.to chat felület)

4.7 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Adatkezelő nem küld hírlevelet.

5. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Amennyiben valós telefonszám kerül megadásra, Adatkezelő a megadott telefonszámon felveszi a kapcsolatot az ingyenes visszahívást kérő személlyel. Amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat, úgy nem kezdődik meg az adatkezelés, az elküldött telefonszám nem kerül rögzítésre semmilyen rendszerben. Amennyiben üzleti kapcsolat jön létre, a telefonszám elmentésre kerül Adatkezelő mobiltelefonos rendszerében, s mindaddig kezeli azt, amíg üzleti jogalap fennáll. Üzleti kapcsolat megszűnésekor Adatkezelő törölheti a rögzített telefonszámot.

Amennyiben valós telefonszám/e-mail cím kerül megadásra, Adatkezelő a megadott telefonszámon vagy e-mail címen felveszi a kapcsolatfelvételt kezdeményező személlyel. Amennyiben nem jön létre üzleti kapcsolat, úgy nem kezdődik meg az adatkezelés, az elküldött adatok nem kerülnek rögzítésre semmilyen rendszerben. Amennyiben üzleti kapcsolat jön létre, az adatok elmentésre kerülnek Adatkezelő mobiltelefonos rendszerében, valamint e-mailes rendszerében és mindaddig kezeli azt, amíg üzleti vagy törvényi jogalap fennáll. Üzleti kapcsolat megszűnésekor Adatkezelő törölheti a rögzített adatokat, természetesen betartva az egyéb (pl. számlázással kapcsolatos törvény) törvényi megfelelőségeket.

Adatkezelő az erre rendszeresített számlázó rendszerben (mostszámlázz.hu) tárolja és kezeli azon ügyfelek számlázási adatait (Név, Cím, E-mail cím), akiknek számlát állít ki. Az elektronikus számla készítés a törvényi megfelelőség szerint történik.

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozó szolgáltatást.

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek kezelésre: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a www.schananda.hu weboldal látogatásához kötött számítógépes rendszerekben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni az Adatkezelővel.

Fizikai tárolási helyek a weboldal kapcsán:

Magyar Hosting Kft. – H-1132 Budapest, Victor Hugo u 18-22. 2.
Envato Sites Pty Ltd. – 121 King Street, Melbourne, Victoria 3000 Australia
IM Creator, 302A West 12th St, NYC, NY, Amerikai Egyesült Államok
Google Inc 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
Facebook Inc 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025, Amerikai Egyesült Államok

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (1028 Budapest, Szamorodni u. 25/A), a schananda.yoga@gmail.com elektronikus levélcímen és a +36-30-3434-221 telefonszámon egyaránt kérhető.

Az érintett tájékoztatáskérése esetén az Adatkezelő 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett a jogszabályok alapján email-címen (garoschkft@gmail.com) érvényesítheti jogait. Nevezetesen, többek között bármikor visszavonhatja a regisztrációkor megadott adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását; kérheti a vonatkozó pontatlan személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; kérheti személyes adatainak elektronikus vagy fénymásolatát; kérheti a személyes adatai késedelem nélküli törlését.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az érintett jogosult kérni személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) valamint jogosult kérni személyes adatai törlését (visszavonni hozzájárulását). A helyesbítés, illetve a törlés az adatkezelő postai címén és elektronikus levélcímen egyaránt kérhető.

Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.

8. Felelősség

Az Adatkezelő a felhasználó által megadott információkért felelősséget nem vállal.

Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az Adatkezelő együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

9. Egyéb rendelkezések

Jelen Jogi- és Adatvédelmi Nyilatkozat- és Szabályzat mindenkori aktuális változata hozzáférhető a www.schananda.hu honlapon. A schananda.hu nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő bármilyen közvetett vagy közvetlen kárért. A weboldalt nem terheli felelősség az olyan károkért, költségekért, amelyek az oldal használatából, vagy nem megfelelő működéséből, átmeneti hibás működéséből, esetleges illetéktelen személy általi beavatkozásból keletkezik.

10. Hatály

Jelen Jogi- és Adatvédelmi Nyilatkozat- és Szabályzat hatálya Adatkezelőre a tevékenysége során megszerzett, kezelt adatokra terjed ki.

Jelen Szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba.